Vi erbjuder dig högsta kvalité i vårt omhändertagande

Trygghet
Kompetens
Professionalism

Våra kunder

Flertalet av våra patienter kommer via vårt samarbete med deras arbetsgivare. Vi fungerar här som ett komplement till den företagshälsovård som finns i övrigt och vi samarbetar med den företagshälsa som är aktuell på respektive arbetsplats.

Patienter kommer även via försäkringsbolag och idrottsklubbar, men självklart är det också en ganska stor andel som betalar besöken privat.

Utbildning och utveckling

Vi samverkar med ett flertal olika terapeuter i varierande yrkeskårer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga hjälp. Ibland är den bästa hjälp vi kan förmedla ett gott råd – om vem som kan hjälpa dig bättre än vi.

Naprapater på Rehabkliniken är utexaminerade från NaprapatHögskolan i Stockholm.

Kompetensen på Rehabkliniken underhålls och ökas successivt via ett aktivt deltagande på kurser och kongresser årligen både inom och utom landet. Vi är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet samt Svensk Idrottsmedicinsk Förening.