Alla våra behandlingar baseras på vetenskapliga
studier och lång erfarenhet

man4På Rehabkliniken använder vi oss av behandlingsmetoder som är baserade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya behandlingsmetoder inkluderas fortlöpande och äldre inaktuella metoder fasas ut. Vårt verksamhetsområde är att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Behandlingen sker genom att kombinera behandling av ledfunktion (manipulations- och mobiliseringstekniker) och behandling av mjukdelar (muskler, senor, nerver). Syftet med behandlingen är att återställa funktion i rörelse- och stödjeorgan. Vid behov kan behandlingen kompletteras med annan fysikalisk behandling och även akupunktur.

Naprapati

Naprapaten undersöker och behandlar utifrån ett funktionstänkande. Ofta är smärtor orsakade av störd funktion (på olika sätt), mer än av skadad vävnad. Samspelet mellan ledrörlighet och muskelfunktion är det viktiga. Nervsystemets funktion spelar här en viktig roll. Naprapaten behandlar utifrån detta perspektiv och använder då ledkorrigerande behandling i kombination med mjukdelsbehandling (ex massage, stretching). Andra kompletterande behandlingar kan förekomma. Patienterna tar sitt ansvar genom att göra hemövningar.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling – s.k. shockwave – har visat bra resultat på kroniska inflammationstillstånd. Exempel på sådana besvär kan vara:

  • Hälseneinflammation
  • Hälsporre
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Axelsmärtor
  • Tennisarmbåge

Rehabkliniken var först i Norrköping med att erbjuda denna typ av behandling. Det behandlingen åstadkommer är att hjälpa kroppen till en förnyad läkeprocess i ett område där en inflammation blivit seglivad. I kombination med en grundlig analys om varför besvären uppkommit finns det större möjligheter till en långsiktig lösning på problemen, där patientens egen träning i princip alltid får en viktig roll för prognosen framöver.

Akupunktur

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen ”TCM”. Den innebär instick av nålar i kroppen, vilket har utvecklats under årtusenden i Kina. Sedan 1970-talet används akupunkturen i ökande grad inom sjukvården i Sverige, främst som smärtlindring. Här på Rehabkliniken behandlar vi problem och smärta relaterade till rörelseorganen. Det gäller även med de patienter då vi väljer att använda akupunktur.

Massage

Massagen kan hjälpa till att lugna ned överspända muskler. Den har en god effekt på blodcirkulationen och har även en lugnande effekt genom frisättning av ”lugn och ro hormonet” oxytocin. Sammantaget ger detta ofta bra resultat på värk/besvär av muskelspänningskaraktär.

Förebyggande arbete

Den absolut största delen av Rehabklinikens verksamhet handlar om att behandla redan uppkomna smärttillstånd. I vårt arbete med företag är det förstås ännu mer intressant om vi kan vara med och förebygga besvär. Det förebyggande arbetet kan handla om kunskapsöverföring i olika former, primärt inom ämnen som träning, rehabilitering, ergonomi, men även genomförande av hälsoprofilbedömningar och tillhörande rådgivning runt hälsofrämjande arbete.

I det enskilda patientfallet är det väldigt ofta så att det mesta och bästa förebyggande arbetet handlar om träning – både fysiskt och mentalt. Detta är något som vi på Rehabkliniken kan ge instruktioner och inspiration till, men själva träningen måste dock genomföras av den som ska ha nytta av den… Här kommer egenansvaret hos patienten in!