Metoder baserade på vetenskapliga studier och lång erfarenhet

Förebygga
Utreda
Behandla

På Rehabkliniken använder vi oss av behandlingsmetoder som är baserade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya behandlingsmetoder inkluderas fortlöpande och äldre inaktuella metoder fasas ut. Vårt verksamhetsområde är att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapati

Naprapaten undersöker och behandlar utifrån ett funktionstänkande. Ofta är smärtor orsakade av störd funktion (på olika sätt), mer än av skadad vävnad. Samspelet mellan ledrörlighet och muskelfunktion är det viktiga. Nervsystemets funktion spelar här en viktig roll. Naprapaten behandlar utifrån detta perspektiv och använder då ledkorrigerande behandling i kombination med mjukdelsbehandling (ex massage, stretching). Andra kompletterande behandlingar kan förekomma. Träningsrådgivning och instruktioner i vårt egna rehab-gym ingår ofta som ett moment, för långsiktiga resultat.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, s.k. shockwave, har visat bra resultat på kroniska inflammationstillstånd. Exempel på sådana besvär kan vara hälseneinflammation, hälsporre, hopparknä, löparknä, axelsmärtor och tennisarmbåge.

Rehabkliniken har lång erfarenhet av att erbjuda denna typ av behandling. Det behandlingen åstadkommer är att hjälpa kroppen till en förnyad läkeprocess i ett område där en inflammation blivit seglivad. I kombination med en grundlig analys om varför besvären uppkommit finns det större möjligheter till en långsiktig lösning på problemen, där patientens egen träning i princip alltid får en viktig roll för prognosen framöver.

Priser

Naprapatbesök
Gäller även stötvågsbehandling

750 kr

Friskvårdande
naprapatbehandling

925 kr

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag samt följande friskvårdsportaler.